Szanowni Państwo,
Informuję, że w projekcie budżetu Gminy Dobra na 2016 rok pojawiła się pozycja związana z wdrożeniem budżetu obywatelskiego. Jeśli projekt budżetu zyska akceptację Rady Gminy Dobra, po raz pierwszy w naszej gminie mieszkańcy mieliby możliwość zgłaszania projektów inwestycyjnych i decydować, które z propozycji będą realizowane. Dzięki temu mieszkańcy mogliby wziąć czynny udział w rozwoju gminy.

Budżet partycypacyjny, często nazywany obywatelskim, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta lub gminy, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych.

Jeśli radni zaakceptują projekt budżetu na 2016 rok urząd rozpocznie działania mające na celu realizację przedsięwzięcia. Należy powołać zespół odpowiedzialny za przygotowania, ustalić zasady, uchwalić regulamin, tak aby już w przyszłym roku mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty i głosować na propozycje inwestycji, które byłyby zrealizowane w 2017 roku.

Wójt Teresa Dera