Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza przedstawicieli administracji publicznej, stowarzyszeń i organizacji rolniczych, ekologicznych organizacji pozarządowych zlokalizowanych lub prowadzących działalność na obszarze RZGW w Szczecinie, a także wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia aktywnego udziału w zbliżających się konsultacjach społecznych projektu Rozporządzenia w sprawie Planu Utrzymania Wód obejmującego obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz projektu prognozy oddziaływania dokumentu na środowisko. Pobierz plik .pdf