Informuję mieszkańców, że obecnie trwa wdrażanie Programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej dla mieszkańców Gminy Dobra. Jesteśmy na etapie podpisywania porozumień z instytucjami Gminy Miasto Szczecin w sprawie współpracy  przy realizacji Programu. Po podpisaniu wszystkich porozumień niezwłocznie przystąpimy do zbierania wniosków o wydanie karty.
O terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Wójt Teresa Dera