W roku 2013 gmina Dobra przystąpiła do akcji pod nazwą Narodowe Czytanie. Mieszkańcy gminy wspólnie czytali wtedy dzieła Aleksandra Fredry, odkrywając piękno, ale też ciętość Fredrowskiego języka, mądrość i aktualność jego diagnoz. W ubiegłym roku natomiast, mieszkańcy gminy Dobra mieli możliwość wspólnego zapoznania się z "Trylogią" Henryka Sienkiewicza.

W tym roku, 5 września, odbędzie się kolejna odsłona akcji, podczas której czytana będzie „Lalka” Bolesława Prus.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie Narodowego Czytania.