Zarząd powiatu polickiego przeznaczył 70 000 zł na dofinansowanie i sfinansowanie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Polickiego do ubiegania się o dofinansowanie do 7-dniowych turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, finansowanych ze środków budżetu Powiatu Polickiego.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie mogą ubiegać się osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 2 oraz  na stronie internetowej www.pcpr.police.pl

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 91 317 02 28 wew. 25.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 31 LIPCA 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego - Police 2015

Zobowiązanie opiekuna - Police 2015