Tegoroczni maturzyści z terenu gminy Dobra mogą składać aplikacje o przyznanie stypendium pomostowego 2015/2016. Program stypendiów skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

Wysokość stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Co ważne, stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

Informacje o systemie stypendialnym znaleźć można na stronie www.stypendia-pomostowe.pl