Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 maja 2015 r. znak: WONS-OŚ.442.2.2015.AT powiadamiające społeczeństwo o przedstawieniu przez stronę niemiecką dokumentu dotyczącego "Krajowego Programu odpowiedzialnego i bezpiecznego zarządzania wypalonym paliwem i odpadami radioaktywnymi" - pobierz plik .pdf