Obwieszczenie Starosty Polickiego z dnia 7 maja 2015 r. znak: AB.7130.1.D.2015.GS zawiadamiające  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Poziomkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ulicy Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra-Sławoszewo-Bartoszewo) do ul. Bukowej – działki nr 214/1 dr, 272 dr, 695/1, 697 dr, 859 obr. 0003 Dobra w miejscowości Dobra, powiat Police”, polegającej na budowie drogi (pieszo-jezdni), budowie oświetlenia, przebudowie sieci elektroenergetycznej, przebudowie sieci teletechnicznej – pobierz plik .pdf