Informuję, iż od dnia 03.04.2015 r. rozpocznie się nabór uczniów do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2015/2016.

Wniosek wraz z załącznikami oraz informacją o naborze dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce: Nabór do Punktów Przedszkolnych.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera