Serdecznie zapraszamy rolników z terenu gminy Dobra do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo. Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Kierowany jest on do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest m.in. w jednostkach KRUS, na stronie internetowej tej instytucji (www.krus.gov.pl). Zgłoszenia należy składać w Oddziale Regionalnym lub Placówkach Terenowych KRUS do 31 marca 2015 r.