16 luty 2015 r.

Wójt Gminy Dobra zaprasza do składania ofert na utworzenie podstrony WWW poświęconej projektowi pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk – przejście graniczne Buk/Blankensee – Łęgi w Gminie Dobra” wraz z dokumentacją fotograficzną podejmowanych działań inwestycyjnych oraz informacją o realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy nr UDA-RPZP.06.03.00-32-002/13-00. Termin składania ofert: 16.02.2015 - 23.02.2015r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 424 19 78 bądź drogą elektroniczną.

16 luty 2015 r.


Wójt Gminy Dobra zaprasza do składania ofert na wydruk w prasie lokalnej artykułu promującego realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk – przejście graniczne Buk/Blankensee – Łęgi w Gminie Dobra” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy nr UDA-RPZP.06.03.00-32-002/13-00. Termin składania ofert: 16.02.2015 - 24.02.2015r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 424 19 78 bądź drogą elektroniczną.