Informuję, że w dniu 23 stycznia 2015 r. o godz. 12:00 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Buk, gm. Dobra oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/2 o pow. 0,9643 ha.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl

Wójt Teresa Dera