W związku z przygotowaniem projektu stałej organizacji ruchu drogowego na ulicy Topolowej w Mierzynie informuję, że do dnia 15 stycznia 2015r. istnieje możliwość zapoznania się z przygotowanym opracowaniem oraz zgłoszeniem ewentualnych uwag.

01 topolowa - opis rysunek nr 1 - pobierz (pdf)

02 topolowa - plan sytuacyjny - pobierz (pdf)