Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że jakiekolwiek zagrożenie związane z pojawieniem się dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych w gminie Dobra zgłaszać należy do Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra pod nr telefonów: 91 311 23 06 i 91 311 22 81 lub do Straży Gminnej – tel. 91 311 52 56. Wszystkie zgłoszenia niezwłocznie przekazywane są do firmy LUPAR Ryszard Czeraszkiewicz, która na zlecenie gminy prowadzi całodobowe pogotowie ds. dzikich zwierząt.

Pracownicy firmy starają się odławiać zwierzęta i przepłaszać je z terenów zabudowanych.  W tym roku jednak, skala zjawiska jest tak duża, że jego opanowanie przez Gminę, bez pomocy innych instytucji nie jest możliwe.

W związku z powyższym wystąpiono do kół łowieckich „Bażant” i „Jeleń”, które swoim zasięgiem obejmują tereny naszej gminy, o pilną interwencję w zakresie odłowienia i przesiedlenia dzików stwarzających realne zagrożenie dla mieszkańców. O podjęcie działań zwrócono się również do Nadleśnictwa Trzebież.

Pragnę zaapelować do mieszkańców o niedokarmianie dzikich zwierząt oraz zabezpieczenie pojemników na odpady znajdujące się przed nieruchomościami. Przypominam, że w miejscach do tego przeznaczonych leśnicy regularnie wysypują pożywienie dla dzików, w taki sposób, aby odciągnąć je możliwie najdalej od terenów zabudowanych. Tym, co sprawia, że dziki wciąż wracają między zabudowania jest w wielu przypadkach ludzka niefrasobliwość. Pamiętajmy, że zwierzęta w poszukiwaniu pożywienia przemieszczają się. Jeżeli tworzymy im żerowiska w pobliżu zabudowań, to nie trafiają one do lasu - tam gdzie jest ich naturalne środowisko, tylko w poszukiwaniu pokarmu opuszczają swoje tereny i podchodzą pod zabudowania, gdzie łatwo mogą znaleźć resztki jedzenia w śmieciach lub nawet pokarm specjalnie dla nich zostawiany przez ludzi. Jeżeli go nie zastaną, to przeszukują teren narażając okolicznych mieszkańców na liczne straty. Nie zostawiajmy więc jedzenia blisko terenów zabudowanych czy dróg publicznych. Stwarza to realne niebezpieczeństwo.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w przypadku zniszczeń dokonanych przez dziki w produkcji rolnej, na działce niewchodzącej w skład obwodu łowieckiego (a więc m.in. na terenach zabudowanych), właścicielom przysługuje możliwość uzyskania odszkodowania za powstałe szkody. Wnioski o odszkodowania składać można w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej informacji o sposobie wypłaty odszkodowań znaleźć można na stronie www.wzp.pl.

Wójt Teresa Dera

 

 • 20140919_225812
 • 20140919_225817
 • 20140919_225828
 • 20140919_225951
 • dsc01027
 • dsc01028
 • dsc01029
 • dsc01030
 • dsc01031
 • dsc01032
 • dsc01033
 • dsc01034
 • dsc01035
 • dsc01036
 • dsc01037
 • dsc01038
 • dsc01039
 • dsc01040
 • dsc01041
 • dsc01042
 • dsc01043
 • dsc01044
 • dsc01045
 • dsc01046
 • dsc01047
 • dsc01048
 • dsc01049
 • dsc01050
 • dsc01051
 • dsc01052
 • dsc01053
 • dsc01054
 • dsc01055
 • dsc01056
 • dsc01057
 • dsc01058
 • dsc01059
 • dsc01060
 • dsc01061
 • dsc01062
 • dsc01063
 • dsc01064
 • dsc01065
 • dsc01066
 • dsc01067
 • dsc01068
 • dsc01070
 • dsc01071
 • dsc01072
 • dsc01073
 • dsc01074
 • dsc01075
 • dsc01076
 • dsc01077
 • dsc01078
 • dsc01079
 • dsc01080
 • dsc01081
 • dsc01082
 • dsc01083
 • dsc01084
 • dsc01085
 • dsc01086
 • dsc01087
 • dsc01088
 • dsc01089
 • dsc01092
 • dsc01094
 • dsc01096
 • dsc01098
 • dsc01099
 • dsc_0023
 • dsc_0024
 • dsc_0025
 • dsc_0026
 • dsc_0027
 • dsc_0029
 • dsc_0031
 • dsc_0033
 • dsc_0034
 • dsc_0036
 • dsc_0740
 • dsc_0742
 • dscf9363
 • dscf9364
 • dscf9366
 • dscf9367
 • dscf9369
 • dscf9371
 • dscf9373
 • dscf9374
 • dscf9376
 • dscf9378
 • dscf9382
 • dscf9383
 • mms_img-1681202957
 • mms_img1593245858