W II edycji konkursu „Róża promocji” na najlepiej przeprowadzone działania promocyjne projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego drugie miejsce przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie za promocję projektu: „Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej”.

Komisja konkursowa doceniła umiejętne propagowanie idei przedsiębiorczości społecznej i wypracowanie modelu współpracy trzeciego sektora z samorządami. Dodatkowo nasz projekt został nagrodzony głosami czytelników w plebiscycie „Kuriera Szczecińskiego”.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 października 2014 roku w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie przy Placu Teatralnym 1.