Z ogromną satysfakcją informujemy, iż 22 października 2014r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się wręczenie „Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości 2014” laureatom krajowego etapu konkursu.
Pierwsze miejsce zdobyło Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie za projekt „Budowa i  wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej”, dzięki któremu powstał Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej.

 

Utworzył on  175 nowych miejsc pracy, w tym 127 dla osób z niepełnosprawnością.  Ponadto niepełnosprawni uczestniczą w rehabilitacji zawodowej oraz uczą  się samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Polskie stowarzyszenia i instytuty są najlepszymi mecenasami promocji przedsiębiorczości, dlatego gratuluję wszystkim laureatom. Dajecie przykład jak dobrze działać na rzecz lokalnych społeczności  –  powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas  spotkania z laureatami „Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości 2014”,.