Dyrektorzy szkół i zespołu,
Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy administracji i obsługi
szkół podstawowych i zespołu szkół

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam wszystkim Państwu podziękowania
za codzienny trud, za poświęcenie
i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą
oraz wrażliwość na potrzeby młodych ludzi.
Jednocześnie życzę Państwu satysfakcji z pracy zawodowej, wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.

z wyrazami szacunku

WÓJT
Teresa Dera

Dobra, dnia 14 października 2014 r.