W sobotę dnia 27 września  2014 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się ostatni etap akcji „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON”. Akcja obejmie w miejscowości: Buk , Łęgi, Rzędziny, Stolec.

Kontenery  zostaną podstawione w  godzinach 700 -1000 i zabrane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą  podstawiane.

 

Miejsca podstawień kontenerów poniżej:

Buk

- na terenie koło kościoła,

Łęgi

- przy placu zabaw

Rzędziny

– na terenie koło sklepu,

– przy blokach

 

Stolec

- na górce za przystankiem PKS,

- przy klubie

- przy wjeździe nad jezioro Stolsko

 

DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA !!!!
WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTY ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) ORAZ OPON !!!

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY  JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY .

ZUŻYTE OPONY OD SAMOCHODÓW
MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH LUB NIEODPŁATNIE ODDAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY WYDZIAŁU DS. OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY DOBRA PRZY
UL. LIPOWEJ 51 W WOŁCZKOWIE