Na prośbę Szkoły Policealnej dla Dorosłych "PROEDU" w Szczecinie zamieszczamy informację o bezpłatnej ofercie szkoły.

Więcej na: http://proedu.szczecin.pl/