Informuję, iż w dniu 17 września 2014 r. o godz. 18:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 odbędzie spotkanie organizacyjne dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci, które będą uczęszczały do Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie, przy ul. Weleckiej 30.

Prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu.

WÓJT

Teresa Dera