W sobotę dnia 20 września 2014 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON”.

Akcja obejmie w miejscowości: Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Grzepnica i Sławoszewo.

Kontenery  zostaną podstawione w  godzinach 700 -1000 i zabrane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą  podstawiane.

 

Miejsca podstawień kontenerów poniżej:

Miejscowość

miejsce podstawienia

Bezrzecze

- na parkingu przy szkole

- ul. Nowoleśna okolice posesji nr 15,

- ul. Górna (przy końcowym przystanku
autobusu linii Nr 74)

Wołczkowo

- ul. Lipowa obok sklepu Damian

- naprzeciwko cmentarza

- ul. Słoneczna ( przy skrzynkach pocztowych)

- na terenie parkingu przy boisku sportowym

- ul. Zielona  ( rozjazd przy tablicy informacyjnej)

Dobra

- ul. Graniczna róg ul. Kaczeńcowej

- przy wjeździe na ul. Jodłową

- na terenie obok pętli autobusowej przy blokach, ul. Osiedlowa

- przy sklepie na ul. Poziomkowej (była mleczarnia),

- ul. Graniczna, przy posesji nr 40,

- ul. Sportowa ( pobocze przy boisku sportowym)

Grzepnica

- przy przystanku PKS

- droga  w kierunku bloków

Sławoszewo

- przy wjeździe na ul Gronową.

 

DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA !!!!
WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTY ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) ORAZ OPON !!!

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY  JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY .

ZUŻYTE OPONY OD SAMOCHODÓW
MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH LUB NIEODPŁATNIE ODDAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY WYDZIAŁU DS. OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY DOBRA PRZY  UL. LIPOWEJ 51 W WOŁCZKOWIE

TERMIN  OSTATNIEGO  ETAPU  AKCJI:

27  wrzesień 2014 r. – III  ETAP obejmuje miejscowości: Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec