Zarządzenie Nr 105/14 Wójta Gminy Dobra z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu programu współpracy Gminy Dobra z wymienionymi organizacjami i podmiotami na rok 2015 - pobierz (pdf)

Formularz zgłoszenia uwag - pobierz (doc)