W  dniu  3  lipca  br. w Urzędzie Gminy  Dobra odbyło się pierwsze posiedzenie II kadencji  Zespołu Interdyscyplinarnego. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podziękowała zebranym za dotychczasową współpracę w I kadencji pracy Zespołu. Szczególne podziękowania skierowała do  przewodniczącej Pani Iwony Futymy-Kühn za pracę i koordynowanie działań w I kadencji Zespołu w latach  2011 – 2014.

W czasie posiedzenia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła realizację zadań  w obszarze przemocy w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz przepisów wykonawczych, zwracając uwagę na  eskalację tego zjawiska na terenie naszej gminy. Kierownik OPS podziękowała również przedstawicielom  instytucji  oddelegowanych do prac w Zespole Interdyscyplinarnym i grupach roboczych  na mocy zawartych porozumień.

Podczas spotkania Wójt Gminy zapoznała zebranych z Zarządzeniem Nr 89/2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej.

W skład Zespołu interdyscyplinarnego w II kadencji wchodzą:
1. Kamila Dębińska
2. Iwona Futyma-Kühn
3. Grażyna Szałkiewicz
4. Renata Kołodziejczyk
5. Magdalena Rogosz-Bęben
6. Andrzej Budzyński
7. Krystyna Ryszkiewicz
8. Agnieszka Biś
9. Agnieszka Jaworowska
10. Emil Szwajdych
11. Ineza Mochol
12.Aleksandra Puchała
13. Ewa Lewandowska do dnia 31.08.2014
14. Ewa Bajuk od dnia 01.09.2014 r.  

Przewodniczącą Zespołu wybrana została Pani Iwona Futyma-Kühn, a zastępcą Pani Grażyna Szałkiewicz.

 

  • dsc00879
  • dsc00882