Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych propozycji celów rozwojowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM)
Spotkania konsultacyjne  są przeprowadzane w ramach Projektu „Strategia Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych” (Strategia SOM).

 

Konsultacje odbędą się w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej przy ul. Granicznej 31 w dniu 08.07.2014 (wtorek) o godz. 12:00

Przedmiotem konsultacji będzie zaproponowana przez Zespół Ekspertów Wykonawcy Strategii SOM siatka celów rozwojowych.

Poniżej do pobrania:

projekt celów rozwojowych wraz z Analizą SWOT SOM oraz sygnalnym (wstępnym) opisem działań w każdym z celów operacyjnych, w niektórych przypadkach zobrazowanym listą przykładowych projektów

materiały diagnostyczne (Diagnoza SOM oraz 6 Ekspertyz usług publicznych) dostępne do pobrania na stronie: http://1drv.ms/1mdBpRw

Wspólnie z Państwem chcielibyśmy zastanowić się nad najważniejszymi działaniami istotnymi dla rozwoju SOM, w tym Gminie Dobra. Jesteśmy przekonani, że zebrany materiał pozwoli nam opracować dokument strategiczny odpowiadający ambicjom i oczekiwaniom nas wszystkich.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Stowarzyszenie SOM

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE
STRATEGII ROZWOJU SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych propozycji celów rozwojowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Spotkania konsultacyjne
są przeprowadzane w ramach Projektu „Strategia Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego sposobem na skuteczne podnoszenie jakości usług publicznych” (Strategia SOM).

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Gminy Dobra , ul. Szczecińska 16a w dniu:

08.07.2014 (wtorek) o godz. 12:00

Przedmiotem konsultacji będzie zaproponowana przez Zespół Ekspertów Wykonawcy Strategii SOM siatka celów rozwojowych, w związku z tym w załączeniu przesyłamy:

projekt celów rozwojowych wraz z Analizą SWOT SOM oraz sygnalnym (wstępnym) opisem działań w każdym z celów operacyjnych, w niektórych przypadkach zobrazowanym listą przykładowych projektów

materiały diagnostyczne (Diagnoza SOM oraz 6 Ekspertyz usług publicznych) dostępne
do pobrania na stronie:

http://1drv.ms/1mdBpRw

Wspólnie z Państwem chcielibyśmy zastanowić się nad najważniejszymi działaniami istotnymi dla rozwoju SOM, w tym Gminie Dobra. Jesteśmy przekonani, że zebrany materiał pozwoli nam opracować dokument strategiczny odpowiadający ambicjom i oczekiwaniom nas wszystkich.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.