Od 1 lipca 2014 rozpoczynają się badania ankietowe wśród mieszkańców gminy. 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego Socius rozpoczyna na terenie gminy Dobra kolejny etap prac nad określeniem skali i uwarunkowań zjawisk określanych jako najbardziej dotkliwe dla mieszkańców w sferze społecznej. Na terenie gminy pojawią się w wylosowanych punktach startowych ankieterzy.
Proszę wszystkich, do których zwrócą się członkowie zespołu badawczego, o udział w pracach nad przygotowywanymi dokumentami.

Wójt Gminy Dobra