Zapraszam na badania mammograficzne w dniu 25 czerwca 2014 r. (środa) w Dobrej.

Mammobus zostanie podstawiony przy OSP Dobra przy ul. Granicznej 26B. Badania prowadzone będą w godzinach: 9:00 -12:00.

Badania przeznaczone są dla kobiet z przedziału wiekowego 50-69 lat. Wyniki badań zostaną przesłane pocztą na adres domowy.

Badania przeprowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA - LARGO z Poznania.

NZOZ LARGO zaliczył audyt kliniczny mammogramów osiągając poziom pożądany zajmując pierwszą lokatę w województwie wielkopolskim (10 pozycja na 246 ośrodków - analogowych - w Polsce).