OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBRA
z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - Pobierz plik .pdf