Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Buk na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 6 maja 2014 r. o godz. 18:00 w świetlicy środowiskowej położonej w miejscowości Buk pod numerem 42.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawozdanie Rady Sołeckiej za rok 2013.
3. Informacja przedstawicieli Urzędu Gminy dotycząca inwestycji na terenie sołectwa Buk.
4. Stan drogi powiatowej na terenie miejscowości Buk.
5. Wolne wnioski i dyskusja.
6. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 18.30, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu /podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa – Uchwała Nr XXVI/364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r./

Sołtys Wsi
Zbigniew Hedrych