Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej ogłosiło przetarg na "Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Rzędzinach".

Firmy zainteresowane wykonaniem prac, swoje oferty składać mogą do 6 maja 2014 roku do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:00 w biurze Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej przy ul. Granicznej 31.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.