OFERTA ZATRUDNIENIA

Wójt Gminy Dobra
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra

ogłasza konkurs na stanowisko:

Sprzątaczka na Boisku sportowym w Mierzynie

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Określenie stanowiska: Sprzątaczka.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce pracy: Boisko sportowe w miejscowości Mierzyn przy ul. Długiej 20c;

2. Nawiązanie stosunku pracy:
1) Nawiązanie stosunku pracy nastąpi: od dnia 05 maja 2014 r.
2) Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
3) Wymiar czasu pracy:  1/2 etatu.

3. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i ustawy Kodeks Pracy.

Więcej informacji dotyczących naboru znaleźć można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra