Teren po byłej jednostce wojskowej znajdujący się przy ulicy Spełnionych Marzeń w Dobrej, jest terenem w dużej części stanowiącym własność gminy Dobra.
W ostatnim okresie, obszar ten, pomimo widocznych informacji o zakazie wstępu, często nawiedzany jest przez liczne grupy paintballowe. Jest to gra zespołowa z użyciem urządzeń zbliżonych kształtem i zasadą działania do broni pneumatycznej, które za pomocą sprężonego powietrza lub dwutlenku węgla wyrzucają kulki wypełnione farbą.

Poza tymi grupami rejon, często odwiedzany jest przez inną grupę, która demolując wnętrza, używa broni hukowej, petard itp. Powstały przy tym hałas przeszkadza okolicznym mieszkańcom.

Biorąc pod uwagę, że na działce znajdują się opuszczone i częściowo zniszczone budynki, oraz liczne niezabezpieczone elementy, przebywanie na jej terenie stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Co ważne, gmina Dobra nie wyraziła nikomu zgody na takie ćwiczenia na tym terenie.

W związku z powyższym, opisywany teren poddany został stałej kontroli funkcjonariuszy Policji i Straży Gminnej. Osoby przebywające na terenie działki bez zezwolenia, pociągnięte zostaną do odpowiedzialności karnej.

 

W dniu 29 grudnia 2013 r. stwierdzono przebywanie na tym terenie dwóch grup. Ich członkowie zostali wylegitymowani przez wspólną interwencję Straży Gminnej i Policji. Wskazano na bezprawność przebywania na tym terenie i nakazano opuścić teren. W przypadku kolejnego stwierdzenia przebywania tych osób będą one ukarane mandatami karnymi lub skierowany będzie wniosek do sądu.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców miejscowości Dobra i Wołczkowo, którzy zauważą przebywanie nielegalnych grup na terenie po byłej jednostce wojskowej w Dobrej, o niezwłoczne telefoniczne zgłoszenie tego faktu na Policję (tel.  91 311 88 17) lub do Straży Gminnej w Dobrej (tel. 91 311 52 56).

Wójt
Teresa Dera