1 lutego 2014r. rozpoczęła się rekrutacja do ostatniej, czyli trzeciej edycji projektu „Młody Przedsiębiorca’’. Projekt ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo w założeniu własnej firmy.

Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, od 18. do 30. roku życia, zamieszkujących powiat policki, goleniowski lub kołobrzeski, które nie posiadają wpisu do rejestru EDG, KRS i CEIDG i nie prowadziły działaności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu uczestnik ma szansę otrzymać wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,  doradztwo przygotowujące  uczestnika do samodzielnego prowadzenia firmy, bezzwrotną dotację w wysokości do 30 000 zł a także wsparcie pomostowe w wysokości do 1270zł/miesięcznie (wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy od dnia założenia działalności).

Przyjmowanie zgłoszeń do pierwszej edycji potrwa do 31 marca 2014r.

Oferowane wsparcie jest całkowicie bezpłatne. „Młody Przedsiębiorca” realizowany jest przez GOS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu: www.mlodyprzedsiebiorca.com.pl

Urząd Gminy Dobra nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia