OFERTA ZATRUDNIENIA

Dyrektor Zespołu Szkół w Dołujach
ul. Daniela 18
72-002 Dołuje

ogłasza konkurs na stanowisko: Sprzątaczka

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18, 72-002 Dołuje

Określenie stanowiska: Sprzątaczka (1 etat) w budynku Zespołu Szkół w Dołujach, przy ul. Żubrzej 5

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce pracy: Zespół Szkół w Dołujach, przy ul. Żubrzej 5, 72-002 Dołuje

2. Nawiązanie stosunku pracy:

1) Nawiązanie stosunku pracy nastąpi od dnia 01 kwietnia  2014 r.;
2) Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
3) Wymiar czasu pracy: pełen etat.

3. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i ustawy Kodeks Pracy.

4. Czas pracy –  8:00-16:00.

Więcej informacji dotyczących naboru znaleźć można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra