Zachęcamy do zapoznania się z pismem Wójt Gminy Kołbaskowo, Pani Małgorzaty Schwarz w sprawie błędnego skierowania przez Pocztę Polską ulotek dotyczących prowadzonej przez gminę Kołbaskowo akcji „Płać podatki tam, gdzie mieszkasz”, do mieszkańców gminy Dobra.

Kołbaskowo, dnia 18 lutego 2014 r.

W nawiązaniu do prowadzonej przez Gminę Kołbaskowo akcji pn. „Płać podatki tam, gdzie mieszkasz”, która błędnie została skierowana przez Pocztę Polską do części mieszkańców gminy Dobra – uprzejmie informuję, iż Poczta Polska uznała reklamację Gminy Kołbaskowo w tej sprawie, przyznając tym samym, iż usługa została wykonana nienależycie.

Licząc na dalszą pozytywną współpracę naszych gmin, wyrażam nadzieję, że nagłośnienie przez media przedmiotowego nieporozumienia, przyniosło mimo wszystko niezamierzony pozytywny efekt. Jest nim wzrost świadomości mieszkańców podszczecińskich gmin w kwestii osobistej współodpowiedzialności za finanse lokalnych samorządów.

Wójt
Małgorzata Schwarz