Na terenie Gminy Dobra pojawiały się beżowe oraz zielone pojemniki na używaną odzież z umieszczonym logiem „Fundacja od Was dla Was Eco Textil Dzieciom Niepełnosprawnym”. Powyższe pojemniki są ustawiane przez prywatną firmę bez uzyskania uprzedniej zgody Gminy.

Dodatkowo firma ta nie dba o porządek wokół pojemników. Do chwili obecnej, pomimo podjętych z naszej strony działań, właściciel wskazanych powyżej pojemników nadal nie uzyskał zgody na ich ustawianie na terenie Gminy, ani też nie podjął skutecznych działań celem zalegalizowania zaistniałego stanu.

Dlatego też podjęłam zdecydowane działania w stosunku do właściciela pojemników zmierzające do uporządkowania tego stanu.

Wójt Gminy Dobra