MOJA FIRMA - projekt kompleksowego wsparcia i dofinansowania dla osób bezrobotnych zakładających działalność gospodarczą.

Projekt MOJA FIRMA jest realizowany przez OMNIA Centrum Edukacji sp. z o.o. w Szczecinie. Skierowany jest do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, zamieszkujących na terenie powiatów polickiego, goleniowskiego i Miasta Szczecin, chcących zarejestrować i rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Osoby, które zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, skorzystają z takich form wsparcia, jak:

 

  • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
  • Szkolenia z prowadzenia i ewidencjonowania działalności gospodarczej, biznes planu, technik sprzedaży, kompetencji osobistych
  • Indywidualne doradztwo podstawowe z zakresu finansów, marketingu, prawa, pomoc przy sporządzaniu biznes planu i wniosku o przyznanie dotacji
  • Dofinansowanie w wysokości do 40.000,-zł dla 22 osób wyłonionych przez Komisję Oceny Wniosków
  • Wsparcie pomostowe w wysokości 1.000 zł/m-c - przez 6 miesięcy dla osób, które otrzymały dofinansowanie
  • Indywidualne doradztwo specjalistyczne dla osób, które otrzymały dofinansowanie, w ciągu 12 miesięcy od założenia firmy. Zakres: rozliczanie z ZUS i US, pozyskiwanie nowych klientów, zagadnienia prawne, pozyskiwanie funduszy unijnych (20 godzin na osobę).

Projektem zostanie objętych 30 osób, w tym 21 osób poniżej 30 roku życia, a 9 osób powyżej 50 roku życia.

Do udziału w projekcie uprawnione są osoby, które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały wpisu do rejestru działalności gospodarczej, nie były zarejestrowane w KRS i nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch równoległe przeprowadzonych edycjach w okresie od 2 do 31 stycznia 2014 r., do godziny 15:00. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie w tym terminie, osobiście lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) kompletu wymaganych dokumentów, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu. Wymagane dokumenty to:

  • poprawnie wypełniony Formularz rekrutacyjny
  • aktualne zaświadczeni z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (z datą z dnia wypełnienia Formularza rekrutacyjnego).

Formularz rekrutacyjny można wypełnić elektronicznie, bezpośrednio w interaktywnym formularzu PDF, otwartym np. w programie Acrobat Reader, drukując następnie wypełniony poprawnie formularz, albo odręcznie na wydrukowanym pustym formularzu - czytelnie i drukowanymi literami.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie projektu MOJA FIRMA.

Skorzystaj z solidnego wsparcia i stwórz własną firmę od podstaw!

Biuro projektu MOJA FIRMA:

OMNIA Centrum Edukacji sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 63

70–476 Szczecin

tel./faks: 91 433 89 66

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.omnia-ce.eu/mf-zapraszamy

 

Zapraszamy!