Już po raz 22, w niedzielę 12 stycznia 2014 roku, w całej Polsce zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas tegorocznego Finału WOŚP zbierane będą pieniądze potrzebne na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Po raz trzeci, gminny finał Orkiestry odbędzie się w Bezrzeczu. Początek imprezy o godz. 17:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul.Górnej 3.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ze środków, które zostaną zebrane podczas 22. Finału WOŚP po rozmowach z prof. dr hab. med. Piotrem Kalicińskim - krajowym konsultantem ds. chirurgii dziecięcej, zamierza kupić m.in.:
- wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych dzieci,
- RTG przyłóżkowe,
- RTG z ramieniem C i monitorem,
- radiologiczne stacje diagnostyczne,
- aparaty USG przystosowane do badań FAST z opcją power-color-doppler

Lista tych urządzeń może ulec zmianie po dokładnym rozpatrzeniu próśb nadesłanych przez szpitale.

W związku z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa i potrzebą otwierania kolejnych oddziałów geriatrycznych, a także deklaracji środowisk medycznych o ich tworzeniu, Fundacja zamierza również przeznaczyć część pieniędzy, które zostaną zebrane podczas 22. Finału WOŚP na doposażenie lub doposażenie nowo otwieranych oddziałów geriatrii.