We wtorek 31 grudnia, w ostatni dzień 2013 roku Rada Gminy Dobra podczas XXIX sesji jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2014 rok.

Innym, wartym zaznaczenia wydarzeniem podczas wtorkowej sesji było głosowanie nad projektem połączenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w jeden ośrodek: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. Połączenie takie wymagało wcześniejszej zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nie miało żadnych przeciwwskazań. Podczas sesji radni jednogłośnie zagłosowali za uchwałą.

Ponadto, Radni przyjęli następujące uchwały:

 • Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok.
 • Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2014.
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobra na rok 2014.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
 • Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.
 • Uchwała w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i Gminnej Biblioteki Publicznej  w Dobrej.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra.
 • Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 r.
 • Uchwała w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
 • Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014-2025.

W czasie sesji, stałe Komisje Rady Gminy Dobra złożyły sprawozdanie z pracy za rok 2013. Przedstawiono również sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra za okres od dnia 01 listopada 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.

 

 • 1
 • 3
 • 4