W nadchodzącą sobotę, 28 września 2013 r., w godzinach 7.00 - 10.00, odbędzie się III ETAP AKCJI „ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON”, w ramach której wg poniższego harmonogramu, w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

 

 

Buk
- na terenie koło kościoła,

Łęgi
- przy placu zabaw

Rzędziny
– na terenie koło sklepu,
– przy blokach

Stolec
- na górce za przystankiem PKS,
- przy klubie
- przy wjeździe nad jezioro Stolsko

ODBIÓR KONTENERÓW NASTĘPUJE PO ICH ZAPEŁNIENIU !!!


DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCAĆ:
WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTY ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) ORAZ OPON !!!

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY  JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY .

ZUŻYTE OPONY OD SAMOCHODÓW MOŻNA MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH LUB NIEODPŁATNIE ODDAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY WYDZIAŁU DS. OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY DOBRA PRZY UL. LIPOWEJ 51 W WOŁCZKOWIE.