Dobra, dnia 18 czerwca 2013 r.

Uprzejmie informuję, iż w związku ze złożonymi rezygnacjami przez rodziców dzieci przyjętych do Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach (2 rezygnacje) oraz do Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu (1 rezygnacja), Komisja kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Nr 30/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru dzieci do punktów przedszkolnych, na posiedzeniu w dniu 17.06.2013 r. zakwalifikowała z listy rezerwowej na wolne miejsce w Punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu od dnia 01.09.2013 r. - Szymona Plikusa.

Natomiast na dwa wolne miejsca w Punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach, z uwagi na złożoną rezygnację z listy rezerwowej ogłoszony zostanie dodatkowy nabór.

W związku z zaistniałymi zmianami lista dzieci przyjętych oraz lista rezerwowa do Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu przedstawiają się następująco:

 

Lista dzieci przyjętych do Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu od dnia 01.09.2013 r.

 

L.p. Imię i nazwisko dziecka
1. Aleksander Turbiak
2. Anastazja Anna Smektała
3. Kamil Arapis
4. Paulina Laura Lejnweber
5. Lena Fornal
6. Hubert Koźmicki
7. Daria Owczarek
8. Sara Kędziorek
9. Milan Łukasz Bartczak
10. Hubert Cielniak
11. Kamil Szymon Gniadek
12. Nadia Górska
13. Wiktor Sowa
14. Gabriela Maj
15. Hubert Kubaj
16. Szymon Lipski
17. Alicja Krystyna Król
18. Klaudia Maja Lemiesz
19. Natalia Oliwia Słoboda
20. Jakub Jędrak
21. Julia Koźmicka
22. Malwina Maria Bisek
23. Jan Melnarowicz
24. Jacek Jan Kokotowski
25. Szymon Plikus

 

Lista rezerwowa dzieci do przyjęcia do Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu


L.p. Imię i nazwisko dziecka
1. Nikola Zych
2. Karol Hubert Paczkowski
3. Karol Gawłowski
4. Ksawery Łukasz Jedynak
5. Szymon Krech
6. Lena Olga Meisser
7. Przemysław Krzysztof Sala
8. Zofia Błaszczyk
9. Michał Artur Surma

 

 

Przewodniczący
Komisji kwalifikacyjnej

Joanna Hrabska