Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach, w ramach realizacji powiatowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, zorganizowała dwa konkursy plastyczne. W obu, świetne miejsca zajęli młodzi mieszkańcy gminy Dobra!

Pierwszy konkurs skierowany był do dzieci 5-6 letnich z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, realizujących program „Czyste powietrze wokół nas”. W trakcie narady komisji konkursowej, która odbyła się w dniu 23 maja, wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce: Kaja Iwanicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie

 

II miejsce: Oliwia Jarzębińska „Bajkowe” Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach

 

III miejsce: Kamil Nowak Publiczne Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Wandy Chotomskiej,

 

Wyróżnienie: Łucja Przepiórowska PSP w Rzędzinach

 

Tematyka przygotowanych prac plastycznych dotyczyła treści:
• zawartych w programie „Czyste powietrze wokół nas”,
• promujących życie w czystych, niezadymionych pomieszczeniach,
• ukazujących umiejętności rozpoznawania pomieszczeń, w których nie wolno/powinno się palić papierosów,
• przedstawiających wiedzę o negatywnych skutkach palenia tytoniu.

Drugi konkurs skierowany był do uczniów starszych klas szkoły podstawowej realizujących program „Znajdź właściwe rozwiązanie”. W trakcie narady komisji konkursowej w dniu 23 maja wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce: Patrycja Pytlińska  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Policach,

 

II miejsce: Monika Jaskuła Szkoła Podstawowa Nr  1 w Policach,

 

III miejsce: Magdalena Kosińska Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu.  

 

Tematyka konkursu była związana z profilaktyką nikotynową, ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących:
• profilaktyki używania wyrobów tytoniowych,
• wpływu palenia tytoniu na zdrowie człowieka, z naciskiem na bierne palenie,
• profilaktyki chorób spowodowanych paleniem tytoniu,
• zdrowego stylu życia bez nałogów.

Gratulujemy autorom wszystkich nagrodzonych prac!

 

źródło: PSSE Police