W kwietniu 2013 r. na terenie Gminy Dobra przeprowadzony została przeprowadzona akcja Dzień Ziemi. Objęła ona następujące miejscowości:
6 kwietnia 2013 r. – I ETAP  -  Dobra, Bezrzecze, Wołczkowo, Grzepnica , Sławoszewo.
13 kwietnia 2013 r. -  II ETAP  -  Mierzyn, Skarbimierzyce, Lubieszyn, Dołuje, Kościno, Redlica, Wąwelnica.
20 kwietnia 2013 r. – III ETAP  - Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec

Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców, którzy coraz liczniej w niej uczestniczą.

Kontenery  zostały podstawione w godzinach rannych  przez firmę Z.P.H.G Jumar Julian Maruszewski z siedzibą przy ul. Długiej 20 w Mierzynie i zostały zapełnione odpadami w ciągu kilku minut. Podczas akcji zbierano  głównie odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także opony.
Zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeprowadziła firma Ekologia Fair-Play Plewko-Grzegorczyk posiadającą swój oddział w Mierzynie przy ul. Spółdzielców 33a.
Zużyte opony natomiast zbierane były przez pracowników urzędu i przewożone do siedziby Urzędu Gminy w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51. Następnie w zostały odebrane przez firmę  RECO-TRANS Sp. z o. o. z siedzibą w Klonówcu 4a, 64-111 Lipno.

W czasie akcji zebrano łącznie:

DZIEŃ ZIEMI
Lp.
kod odpadu
I etap
06.04.2013
II etap
13.04.2013
III etap
20.04.2013
+przeładowania
RAZEM [Mg]
ilość [Mg]
1.
20 03 07
15,10
12,48
4,66
32,24
Odpady
wielkogabarytowe
2.
20 03 01
15,70
16,50
11,3
43,50
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne

 

OPONY

RAZEM

szt

L.p. rodzaj opon
ilość sztuk
data odbioru
25.04.2013
1. sam. osobowe 682 682
2. sam. ciężarowe 24 24
Waga w t. 7

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
L.p. kod odpadu ilość [Mg]
1. 16 02 14 0,98
RAZEM 0,98

 

 

  • dscf4998 (kopiowanie)
  • dscf5004 (kopiowanie)
  • dscf5050 (kopiowanie)
  • dscf5066 (kopiowanie)
  • dscf5100 (kopiowanie)
  • dscf5113 (kopiowanie)
  • ekologia 2 (kopiowanie)
  • ekologia 4 (kopiowanie)
  • grzepnica 2 (kopiowanie)

 

Sporządziła: Monika Buczek