Wszystkich mieszkańców gminy Dobra zainteresowanych instalacją systemów fotowoltaicznych – przeznaczonych do uzyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej, zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w piątek 10 maja 2013 o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej.

Systemy te, tzw. systemy PV ze względu na wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych, wg których Polska zobowiązała się posiadać 15% udział odnawialnej energii do 2020 roku oraz dzięki wysokiej punktacji ich działania są najbardziej promowanymi spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej. Z tego względu już w tym roku udostępnione zostaną środki na wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych w postaci dotacji.

Firma redNet, współpracuje przy tym projekcie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Program spotkania obejmuje:

  • prezentację poświęconą Odnawialnym Źródłom Energii
  • przedstawienie wchodzącej w najbliższym czasie Ustawy Feed-in-tariff ( FIT) gwarantującej przewidywalność przychodów z inwestycji w odnawialne źródła energii przez ustalony okres czasu,
  • przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • przedstawienie oferty finansowania zakupu Paneli Fotowoltaicznych poprzez kredyty Banku Ochrony Środowiska,
  • naszkicowanie i przedstawienie założeń modelu biznesowego opartego na idei programu stabilizacji dochodów w obszarach miejsko-wiejskich dzięki zastosowaniu produktów fotowoltaicznych.

Więcej informacji u przedstawiciela firmy RedNet: 797 425 835