W dniach 6, 13, 20 kwietnia 2013 r. na terenie Gminy Dobra odbędzie się akcja „Dzień Ziemi”, w ramach której wg poniższego harmonogramu w wyznaczonych miejscach podstawione zostaną specjalne kontenery na odpady:

6 kwietnia 2013 r. -  podstawienie w wyznaczonych miejscach kontenerów:

Miejscowość Miejsca podstawienia kontenerów Odbiór kontenerów
Bezrzecze

-  na parkingu przy szkole,

- ul. Nowoleśna, przy pojemnikach
selektywnych,

- ul. Górna (przy końcowym przystanku
autobusu linii Nr 74);

6 kwietnia 2013 r.
po zapełnieniu kontenerów
Wołczkowo

- ul. Lipowa obok sklepu Damian,

- naprzeciwko cmentarza,

- na terenie parkingu przy boisku sportowym;

Dobra

- ul. Graniczna róg ul. Kaczeńcowej,

- przy wjeździe na ul. Jodłową,

- na terenie obok pętli autobusowej przy blokach, ul. Osiedlowa,

- przy sklepie na ul. Poziomkowej (była mleczarnia),

- ul. Graniczna, przy posesji nr 40;

Grzepnica - przy przystanku PKS;
Sławoszewo - przy wjeździe na ul Gronową.

 

13 kwietnia 2013 r. -  podstawienie w wyznaczonych miejscach kontenerów:

Miejscowość Miejsce podstawienia kontenerów
Odbiór kontenerów
Mierzyn

- ul. Długa za NORDem obok pojemników selektywnych,

- teren zielony pomiędzy NORDem a ul. Grafitową,

- w okolicy ul. Mierzyńskiej 39-40,

- okolice ul. Topolowej róg Macieja

- ul. Welecka naprzeciwko „Iskry” przy przystanku PKS,

- ul. Długa za NORDem obok pojemników selektywnych,

- ul. Spółdzielców - przy garażach;

13 kwietnia 2013r.
po zapełnieniu kontenerów
Skarbimierzyce

- koło placu zabaw przy blokach,

- na chodniku przed sklepem;

Dołuje

- na skrzyżowaniu ul. Bławatkowa z ul. Makową przy trafostacji,

- na terenie przy basenie przeciwpożarowym,

- przy przedszkolu;

Kościno - w okolicy przystanku PKS;
Redlica - w okolicy placu zabaw;
Wąwelnica - na terenie koło przystanku PKS;
Lubieszyn - na placu przy przystanku PKS, naprzeciw lecznicy.

 

20 kwietnia 2013 r. -  podstawienie w wyznaczonych miejscach kontenerów:

Miejscowość Miejsce podstawienia kontenerów Odbiór kontenerów
Buk - na terenie koło kościoła; 20  kwietnia 2013 r.
po zapełnieniu kontenerów
Łęgi - przy placu zabaw;
Rzędziny

- na terenie koło sklepu,

- przy blokach;

Stolec

- na górce za przystankiem PKS,

- przy klubie,

- przy wjeździe nad jezioro Stolsko.

 

DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA !!!!
WSZELKICH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH M.IN. ETERNITU, ZUŻYTEGO SPRZĘTY ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW BUDOWLANYCH (TJ. GRUZU, PAPY, STYROPIANU, WEŁNY MINERALNEJ) ORAZ OPON !!!
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ZARÓWNO MAŁOGABARYTOWY  JAK I WIELKOGABARYTOWY MOŻNA USTAWIAĆ PRZY KONTENERACH. SPRZĘT TEN ZOSTANIE ODEBRANY .
ZUŻYTE OPONY OD SAMOCHODÓW
MOŻNA NATOMIAST NIEODPŁATNIE ODDAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY WYDZIAŁU DS. OBYWATELSKICH I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY DOBRA PRZY UL. LIPOWEJ 51 W WOŁCZKOWIE