Wszystkich mieszkańców sołectwa Rzędziny, zachęcamy do uczestnictwa w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 06 marca 2013 r. o godz. 18:00 w klubie w miejscowości Rzędziny.

Porządek zebrania:

1. Nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami od dnia 1 lipca 2013 r.
2. Sprawa stanu dróg na terenie sołectwa Rzędziny.
3. Sprawa melioracji na terenie sołectwa.
4. Wolne wnioski.

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 18.30, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu /podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa – Uchwała Nr 364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r./