Wszystkich mieszkańców sołectwa Skarbimierzyce zachęcamy do uczestnictwa w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 r. o godz. 18:00 w klubie w miejscowości Skarbimierzyce.

Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za rok 2012.
2. Akcja informacyjna – nowy system gminnej gospodarki odpadami.
3. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 18.30, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu /podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa – Uchwała Nr 364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r./