Wszystkich mieszkańców sołectwa Mierzyn zachęcamy do uczestnictwa w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2013 r. o godz. 18:00 w restauracji NORD przy ul. Lubieszyńskiej 1 w Mierzynie.
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za rok 2012.
2. Regulacja ruchu drogi krajowej nr 10 – wyjazd z ul. Spółdzielców.
3. Informacje Wójt Gminy dobra na temat wykonanych inwestycji w 2012 r. i planowanych na rok 2013 dla miejscowości Mierzyn.
4. Przedstawienie propozycji rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami – naliczanie opłat za wywóz śmieci.
5. Kwestia komunikacji na terenie Mierzyna – proponowane rozwiązania.
6. Wolne wnioski i zapytania.

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 18.30, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu /podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu sołectwa – nr XXVI/364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r./