Ośrodek w Ostoi zaprasza na ekologiczne warsztaty edukacyjne w okresie ferii zimowych.

Szczegółowe informacje - czytaj poniżej.