Dyrektorzy Szkół, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy obsługi szkół podstawowych i zespołu szkół

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam wszystkim Państwu serdeczne podziękowania
za poświęcenie i zaangażowanie w pracy
z dziećmi i młodzieżą oraz wrażliwość
na potrzeby młodych ludzi.

Jednocześnie życzę Państwu satysfakcji z pracy zawodowej,
wytrwałości w pełnieniu swojej misji,
sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

z wyrazami szacunku

WÓJT
Teresa Dera

Dobra, dnia 14 października 2012 r.