Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia na Gminne Targi Pracy „Wiele dróg kariery. Jeden początek", które odbędą się w dniu 18.10.2012 r. od godziny 10.00 do 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Granicznej 31 w Dobrej.

Dzięki uczestnictwu w targach pracy będą Państwo mieli możliwość: poznać aktualne oferty pracy w powiecie, w Szczecinie i za granicą oraz porozmawiać z przyszłym pracodawcą i poznać jego oczekiwania i skorzystać z pomocy przedstawicieli instytucji w ramach ubezpieczeń społecznych oraz prawach i obowiązkach pracodawcy.